Prezidentské letadlo

PREZIDENTSKÉ LETADLO

Jedním z nejznámějších prostředí pro operace protiteroristický jednotek. Toto prezidentské letadlo nabízí exotický a jedinečný prožitek z obležení. Je klaustrofobické, napjaté a omezené, zahrnující omezené zorné pole a možnosti proražení.